Kunstmarkt 2024 belangrijkste inzichten uit UBS en Art Basel rapport

De kunstmarkt heeft in het jaar 2024 aanzienlijke veranderingen ondergaan, volgens een recent uitgegeven rapport van UBS en Art Basel. De wereldwijde verkoop van kunst en antiek bereikte een recordhoogte, wat erop wijst dat de markt zich heeft hersteld van de impact die de pandemie op de sector heeft gehad. Dit artikel analyseert de belangrijke informatie die naar voren kwam uit het rapport, waarbij de dynamiek en trends van de kunstmarkt in 2024 worden belicht.

Het rapport benadrukt dat de totale verkoop in de kunstmarkt met 5% is gestegen ten opzichte van het voorgaande jaar, wat resulteert in een indrukwekkende omzet van $65,1 miljard. Deze groei laat zien dat er een hernieuwde interesse in de kunstwereld is, zowel van verzamelaars als investeerders. Daarbij heeft de online kunstverkoop een bijzonder opmerkelijke groei doorgemaakt; met een toename van 15% ten opzichte van 2023, vertegenwoordigde het nu 25% van de totale verkoop.

Opvallend was de toename van particuliere verkopen door galeriehouders, welke nu 66% van hun totale omzet bedragen. Dit is een stijging van 9% vergeleken met het jaar ervoor. Het rapport wijst uit dat galerijen steeds vaker naar privéverkopen neigen, waarmee ze inspelen op de behoefte van kopers aan exclusiviteit en discretie.

De kunstbeurzen hebben ook een sterke terugkeer gemaakt in 2024. Na een periode van onzekerheid door reisbeperkingen en andere COVID-19-gerelateerde uitdagingen, hebben deze evenementen een flinke opleving ervaren. De verkoop op kunstbeurzen vertegenwoordigde 43% van de totale galerieverkoop. Dit komt neer op een toename van 5% ten opzichte van 2023, wat de belangrijke rol van kunstbeurzen in het genereren van inkomsten en netwerkmogelijkheden voor de industrie bevestigt.

Een andere significante ontwikkeling die het rapport benoemt, is de herverdeling van marktaandeel tussen verschillende regio's. Noord-Amerika blijft de leider met 43% van de marktverkoop, maar Azië heeft significante stappen voorwaarts gemaakt en heeft nu een marktaandeel van 30%. Europa is enigszins achtergebleven met 27%.

Het rapport wijst er ook op dat er sprake is van een verjonging binnen de verzamelaarsgemeenschap. Jongere verzamelaars, met name de millenials, hebben in 2024 meer invloed in de markt getoond. Hun aandeel in de bestedingen is gegroeid, terwijl ze tegelijkertijd de neiging hebben om meer divers en digitaal te verzamelen.

Met betrekking tot de soorten kunst die worden verzameld, was er een duidelijke voorkeur voor hedendaagse kunst, wat 53% van de totale galerieverkoop opeiste. Dit wordt gevolgd door modern, post-war en impressionistisch werk.

Duurzaamheid en sociale verantwoordelijkheid hebben een prominente plaats veroverd in de overwegingen van kopers en verkopers op de kunstmarkt. Het rapport benadrukt dat er meer nadruk wordt gelegd op de herkomst en ethische aspecten van kunstwerken. Daarnaast is er een toenemende focus op gendergelijkheid en diversiteit binnen de industrie.

Tot slot geeft het rapport aan dat de kunstmarkt standvastig zijn weg vindt in het digitale tijdperk. Naast de groei in online verkopen, is er een toenemende interesse in digitale kunst en NFT's (Non-Fungible Tokens). Deze nieuwe vormen van kunstbezit en -verzameling bieden niet alleen nieuwe kansen voor artiesten en verkopers, maar ook uitdagingen op het gebied van authenticatie en auteursrecht.

Inzichten Kunstmarkt 2024

De kunstmarkt van 2024 staat niet op zichzelf; hij is het resultaat van veranderende sociaaleconomische omstandigheden, technologische vooruitgang, en een verschuiving in culturele waarden. De toenemende globalisering heeft gezorgd voor een meer verbonden wereld, waardoor ook de kunstsector een meer internationaal en toegankelijk karakter heeft gekregen.

De 21e eeuw heeft getuige gestaan van de opkomst van de digitale nomade en de internetondernemer, wiens manier van leven en werken de traditionele grenzen van ruimte en tijd overschrijdt. Deze trend heeft ook invloed op de kunstwereld. Verzamelaars en kunstliefhebbers zoeken naar mogelijkheden om hun passie te delen en te verkennen buiten fysieke galerieën en veilinghuizen.

De impact van sociale media op de kunstmarkt kan niet worden onderschat. Platforms zoals Instagram hebben een vitale rol gespeeld in het promoten van kunstenaars en hun werk. Dit heeft geleid tot de democratisering van kunst, waarbij het publiek nu direct toegang heeft tot kunstwerken en artiesten zonder de traditionele gatekeepers. Kunstenaars gebruiken deze platforms niet alleen als een etalage, maar ook als een middel om een verhaal te vertellen en een merk op te bouwen.

Een interessant aspect van de kunstmarkt in 2024 is de toegenomen focus op ervaringsgerichte kunst. Deze kunstvorm gaat verder dan het puur visuele en omvat ook installaties en interactieve werken die deelnemers uitnodigen om onderdeel van het kunstwerk te worden. Deze trend sluit aan bij een bredere maatschappelijke verschuiving naar ervaringen boven materiële bezittingen, vooral onder jongere generaties.

Op de markt voor kunstbeleggingen is een toename te zien in de diversiteit van beleggers, met een groeiend aantal vrouwen en mensen uit niet-traditionele markten die investeren in kunst. Dit democratiseert de kunstmarkt verder en zorgt voor nieuwe perspectieven en smaken in verzamelkringen. Bovendien hebben technologieën zoals blockchain en kunstmatige intelligentie geleidelijk aan kunstbeleggingen transparanter en toegankelijker gemaakt, waardoor het potentieel voor fraude en vervalsingen wordt verminderd.

In de markt voor digitale kunst en NFT's is een ware explosie te zien. Hoewel deze markt nog relatief jong is, brengt het unieke uitdagingen met zich mee, waaronder vraagstukken over eigendom en auteursrechten. Maar het biedt ook kansen voor artiesten om nieuwe inkomstenstromen te genereren en voor verzamelaars om kunst te bezitten die fysieke beperkingen overstijgt.

Verder heeft de kunstmarkt te maken met de opkomst van kunstmatige intelligentie als kunstschepper. AI-generatieve kunst, waar machines kunst produceren op basis van algoritmen en datasets, roept vragen op over creativiteit en auteurschap. Terwijl sommige puristen deze trend als een bedreiging zien, omarmen anderen het als een nieuwe vorm van artistieke expressie.

Een ander punt van zorg dat naar voren komt uit het rapport, is de nood aan regulering en normen in de kunsthandel. Transparantie wordt steeds belangrijker, vooral in tijden waarin de markt steeds meer verweven raakt met financiële en juridische systemen. Een verhoogde nadruk op provenance, authenticiteit en herkomst van kunstwerken benadrukt de behoefte aan striktere due diligence en certificeringsprocessen.

Ook duurzaamheid wordt een steeds belangrijker concept binnen de kunstwereld. Van de materialen die gebruikt worden door kunstenaars tot de manieren waarop kunst wordt getransporteerd en gepresenteerd – milieu-overwegingen spelen een steeds prominentere rol. Er vindt een verschuiving plaats naar 'groene kunst', waarbij de ecologische voetafdruk van de kunstindustrie wordt beperkt.

Tot slot wordt kunst steeds vaker gezien als een instrument voor sociale verandering. Kunstenaars en activisten gebruiken hun werken om sociale en politieke boodschappen te communiceren. Kunst is daarmee niet alleen een esthetische ervaring, maar ook een platform voor dialoog en bewustwording over wereldwijde kwesties.

De kunstmarkt van 2024 weerspiegelt een wereld in transitie, waar de grenzen tussen traditioneel en modern, lokaal en globaal, materieel en digitaal steeds verder vervagen. Terwijl de markt zich blijft ontwikkelen, zal het van cruciaal belang zijn voor alle spelers binnen de kunstindustrie om zich aan te passen aan deze veranderingen en om nieuwe wegen te vinden om kunst te maken, te promoten en te beleven.


* Foto's ter illustratie, zie algemene voorwaarden.

Ontdek de Schoonheid en Inspiratie bij Art Center Horus In de kijker

Art Center Horus, onder de bezielende leiding van Niña Van den Bosch en haar toegewijde team, heeft zich ontwikkeld tot een vooraanstaande galerij...