Vergelijking van online en offline CBDCs uitgelegd

Centrale bank digitale valuta's (CBDCs) vertegenwoordigen een nieuw tijdperk in de financiële sector, een stap naar verdere digitalisering van geld. Ze fungeren als een elektronische vorm van centralebankgeld, dat zowel online als offline gebruikt kan worden. Dit artikel biedt een heldere vergelijking tussen online en offline CBDCs om een beter begrip te geven van hun werking, voordelen en mogelijke uitdagingen.

CBDCs moeten niet worden verward met cryptocurrencies zoals Bitcoin, hoewel beide gebruikmaken van digitale technologieën voor transacties. Het belangrijkste verschil is dat CBDCs volledig worden gereguleerd en ondersteund door de centrale bank van een land, waardoor ze meer stabiliteit en minder volatiliteit bieden dan cryptocurrencies.

Online CBDCs vereisen een constante internetverbinding om te functioneren. Deze vorm van CBDCs wordt direct op bankrekeningen bijgeschreven en kan worden gebruikt voor allerlei digitale transacties, zoals het betalen van goederen en diensten of het verzenden van geld naar andere individuen. Online CBDCs hebben als voordeel dat ze snelle en goedkope transacties mogelijk maken, wat vooral gunstig is in een wereld die steeds meer afhankelijk is van e-commerce en online financiën.

Offline CBDCs, daarentegen, zijn bedoeld om te functioneren zonder dat er een actieve internetverbinding nodig is. Het doel hiervan is om inclusiviteit te waarborgen voor mensen die geen toegang hebben tot stabiel internet of die in afgelegen gebieden wonen. Offline CBDCs stellen gebruikers in staat om fysieke apparaten te gebruiken die digitale valuta op kunnen slaan en overdragen, vergelijkbaar met hoe contant geld wordt uitgewisseld. Deze methode maakt transacties over kleine afstanden mogelijk zonder de noodzaak van internet, maar brengt ook uitdagingen met zich mee op het gebied van beveiliging en het tegengaan van fraude.

Een kritiek aspect van CBDC is privacy. Bij het ontwerpen van een CBDC-systeem moet er een balans worden gevonden tussen transparantie en de privacy van de gebruiker. Het is cruciaal om ervoor te zorgen dat persoonlijke gegevens niet onrechtmatig worden gebruikt of gedeeld, terwijl de integriteit van het systeem en naleving van wetgeving gehandhaafd blijven.

Verschillende landen experimenteren met CBDCs. Sommige testen modellen voor algemeen gebruik, terwijl andere zich richten op specifieke toepassingen zoals grensoverschrijdende betalingen. Elk land zal zijn eigen unieke benadering hanteren, afgestemd op de lokale economische structuur en behoeften. De uitkomst van deze experimenten zal grote implicaties hebben voor de toekomst van financiële transacties, zowel nationaal als internationaal.

Ondanks het potentieel van CBDCs, stuiten ze ook op weerstand. Er zijn zorgen over de impact op traditionele banken, de veiligheid van digitale valuta en potentieel misbruik van persoonsgegevens. Desalniettemin is de interesse in CBDCs wereldwijd groot omdat ze de potentie hebben het huidige financiële systeem te moderniseren en efficiënter te maken.

Om de materie rond CBDCs verder uit te diepen, is het belangrijk om ook in te gaan op de achterliggende technologieën en de manier waarop CBDCs passen binnen het bredere financiële landschap. Blockchain-technologie wordt vaak genoemd in de discussie over CBDCs, omdat het als fundament kan dienen voor het creëren van een veilige en transparante manier van transactieverwerking.

Blockchain is een gedistribueerd ledger systeem waarin transacties vastgelegd worden in blokken die met elkaar verbonden zijn in een keten. De gegevens in een blockchain zijn verspreid over meerdere knooppunten, waardoor het moeilijk is om te manipuleren. Dit brengt sterke beveiligingsvoordelen met zich mee die essentieel zijn voor iets zo cruciaals als een nationale valuta.

Er zijn echter verschillende manieren om een CBDC-platform te bouwen, en niet allemaal vertrouwen op blockchain. Elke centrale bank zal moeten beslissen welke technologie het best past bij hun specifieke behoeften en doelstellingen, rekening houdend met factoren zoals schaalbaarheid, interoperabiliteit en kosten.

Het implementeren van CBDCs kan ook significante economische implicaties hebben. Theoretisch zou een CBDC het monetaire beleid van een centrale bank kunnen verbeteren, aangezien het meer directe controle mogelijk maakt over geldstromen en rentetarieven. Daarnaast kunnen CBDCs helpen bij het verlagen van de kosten die gepaard gaan met het drukken, transporteren en beheren van contant geld.

Een ander punt van belang is de wereldwijde trend naar het verminderen van contant geld. In sommige landen zien we al dat digitale betalingen de overhand nemen en de vraag naar fysiek geld afneemt. CBDCs kunnen deze transitie ondersteunen door een officiële en veilige digitale variant van geld aan te bieden. Dit kan bijdragen aan een vermindering van zwart geld en belastingontduiking, en tegelijkertijd het gemak van transacties verhogen.

Voor consumenten kunnen CBDCs nieuwe mogelijkheden bieden op het gebied van financiële diensten. Met de juiste regulering en technologische infrastructuur kunnen CBDCs onder meer bijdragen aan betere toegang tot financiële diensten voor onbankte bevolkingsgroepen, verbeterde data-analyse voor persoonlijke financiële planning en zelfs het faciliteren van microbetalingen op het internet.

Samenvattend representeren CBDCs een spannende ontwikkeling in de financiële wereld die kan leiden tot tal van positieve veranderingen. Desondanks zijn er nog vele vragen over hoe ze precies geïmplementeerd gaan worden en wat de lange-termijn effecten zullen zijn op de economie, privacy en veiligheid. Wat vaststaat, is dat CBDCs veelbelovend zijn en de potentie hebben om financiële systemen over de hele wereld te transformeren.


* Foto's ter illustratie, zie algemene voorwaarden.