Belangrijke belastingtrends - personen en gebeurtenissen in 2023

Het landschap van belastingen is altijd aan verandering onderhevig, en 2023 belooft niet anders te zijn. Met nieuwe wetgeving, beleidswijzigingen en toonaangevende personen die het toneel betreden, staat de belastingwereld voor significante evoluties. In dit artikel duiken we diep in de belangrijkste belastingtrends, opvallende personages, en belangrijke gebeurtenissen die de agenda voor 2023 zullen bepalen.

Allereerst ligt er een toenemende focus op internationaal belastingrecht en grensoverschrijdende belastingkwesties. Overheden over de hele wereld intensiveren hun inspanningen om belastingontwijking door multinationals en welgestelden tegen te gaan. Dit resulteert in striktere regelgeving en verbeterde samenwerking tussen landen, met als doel een eerlijker en transparanter global fiscaal systeem te creëren.

Een ander opmerkelijk fenomeen is de verschuiving naar digitale belastinginning. Technologische vooruitgang maakt het mogelijk voor belastingautoriteiten om efficiënter belastingen te innen en fraude beter op te sporen. In dit digitale tijdperk kunnen belastingbetalers ook rekenen op meer gebruiksgemak dankzij online aangiftesystemen en automatisering van het belastingproces.

Belasting op digitale diensten blijft ook een hot topic, waarbij veel landen kijken naar manieren om inkomsten te genereren uit de groeiende digitale economie. Techreuzen zoals Google, Apple en Amazon worden nauwlettend in de gaten gehouden, aangezien autoriteiten streven naar een rechtvaardige verdeling van belastinginkomsten.

De strijd tegen klimaatverandering is tevens een krachtige drijfveer voor fiscale innovaties. Milieubelastingen en koolstofprijsstelling spelen een steeds prominentere rol als middelen om duurzaam gedrag te stimuleren en investeringen in groene technologieën te bevorderen.

In het Verenigd Koninkrijk veroorzaakte de Brexit nog steeds rimpelingen in het fiscale ecosysteem. Het aanpassen van belastingregels en handelsverdragen heeft consequenties voor zowel particulieren als bedrijven, die moeten navigeren door een veranderende regelgevende omgeving.

Op het wereldtoneel blijven belastingparadijzen, zoals de Kaaimaneilanden en Bermuda, onder de loep liggen. Deze jurisdicties worden vaak bekritiseerd vanwege het bieden van fiscaal vriendelijke regimes die belastingontduiking faciliteren. De druk van internationale instanties en regeringen om deze praktijken aan te pakken neemt toe.

De lijst met invloedrijke personen in de wereld van belastingen is lang, maar enkele namen springen eruit. Janet Yellen, de Amerikaanse minister van Financiën, speelt bijvoorbeeld een cruciale rol in de ontwikkeling van internationale belastingafspraken. Haar inspanningen zijn gericht op het tot stand brengen van een mondiaal minimumtarief voor vennootschapsbelasting, waarmee belastingconcurrentie tussen landen wordt geminimaliseerd.

Een ander persoon om in de gaten te houden is Rishi Sunak, de Britse kanselier van de Schatkist, die verantwoordelijk is voor het vormgeven van het fiscale beleid van het VK post-Brexit. Zijn beslissingen hebben niet alleen invloed op de Britse economie, maar kunnen ook internationale repercussies hebben.

Bovendien is er Pascal Saint-Amans, directeur van het Centre for Tax Policy and Administration bij de OESO. Hij speelt een sleutelrol in de pogingen om een ​​mondiale aanpak voor de belasting van digitale diensten te coördineren.

Een belangrijk evenement op de fiscale kalender van 2023 is de implementatie van de BEPS 2.0 richtlijnen, die staan voor de aanpak van belastinggrondslag en winstverschuiving. Deze maatregelen worden ontwikkeld door de OESO en zijn bedoeld om belastingontwijking door multinationals aan te pakken.

Een andere gebeurtenis die aanzienlijke impact kan hebben, is de uitkomst van verschillende belastinggeschillen waarbij grote bedrijven betrokken zijn. Zo loopt er al jaren een zaak tegen Apple in de EU, waarbij de Europese Commissie beweert dat het bedrijf heeft geprofiteerd van illegale staatssteun via gunstige belastingregelingen in Ierland.

Buiten de reeds besproken trends en gebeurtenissen, zijn er nog andere aspecten die het waard zijn om nader bekeken te worden als we het hebben over de belastingwereld in 2023.

Om te beginnen spelen belastinghervormingen een prominente rol in veel landen als reactie op de economische gevolgen van de Covid-19-pandemie. Overheden zoeken naar manieren om verloren inkomsten te herstellen en tegelijkertijd economisch herstel te stimuleren. Dit kan resulteren in veranderingen in belastingtarieven, herzieningen van aftrekposten en het creëren van nieuwe belastingstimuli.

Cryptocurrency en belastingen zijn ook een groeiend aandachtsgebied. Naarmate de acceptatie van digitale valuta'stoeneemt, worstelen belastingautoriteiten met hoe ze deze financiële instrumenten moeten belasten. De volatiliteit en gedecentraliseerde aard van cryptocurrencies presenteren unieke uitdagingen bij het beoordelen van belastingverplichtingen en het traceren van transacties.

Daarnaast is er het aspect van vermogensongelijkheid en hoe belastingbeleid hierop kan inspelen. Steeds meer landen overwegen de invoering van vermogensbelastingen of het verhogen van belastingen op topinkomens om de groeiende kloof tussen arm en rijk aan te pakken. Dit debat wordt vaak politiek geladen en roept vragen op over rechtvaardigheid en effectiviteit van dergelijke maatregelen.

In de context van internationale handel en belastingen is het interessant om de ontwikkelingen rond handelsovereenkomsten te volgen. Deze overeenkomsten hebben niet alleen betrekking op tarieven en grensbeheer, maar kunnen ook diepgaande gevolgen hebben voor fiscale regelingen tussen handelspartners. Dergelijke afspraken kunnen invloed hebben op de manier waarop bedrijven worden belast, wat uiteindelijk invloed heeft op waar ze besluiten zaken te doen en investeringen te plaatsen.

Een andere trend die het vermelden waard is, is de toename van publieke aandacht voor ethische belastingpraktijken en fiscale transparantie. Consumenten en stakeholders eisen steeds vaker dat bedrijven verantwoordelijkheid nemen voor hun fiscale voetafdruk. Dit heeft geleid tot een toename van initiatieven zoals het Public Country-by-Country Reporting, waarbij multinationals openbaar moeten maken waar zij hun winsten boeken en belastingen betalen.

Het groeiende belang van Environmental, Social, and Governance (ESG) criteria in bedrijfsstrategieën is ook relevant voor belastingafdelingen. Er is een toenemende druk op bedrijven om hun belastingstrategieën af te stemmen op bredere ESG-doelstellingen, bijvoorbeeld door het ondersteunen van sociale projecten door middel van belastinggerelateerde financiering of door het nastreven van fiscale strategieën die bijdragen aan milieu-initiatieven.

Tot slot is er een opkomend gesprek over de rol van kunstmatige intelligentie en big data in belastingadministratie. Overheden experimenteren met AI-gestuurde systemen voor het analyseren van grote datasets om belastingfraude en -ontwijking op te sporen en te voorkomen. Tegelijkertijd komen er vragen naar boven over privacy en de beveiliging van belastinggegevens in het tijdperk van digitale informatie.

In samenvatting, terwijl we ons verdiepen in het jaar 2023, wordt het duidelijk dat het belastinglandschap voortdurend in beweging is, gevormd door technologische innovatie, geopolitieke verschuivingen, en maatschappelijke verwachtingen. Belastingbetalers, van individuen tot grote corporaties, moeten alert blijven op deze veranderingen om zich aan te passen aan de nieuwe realiteiten van het fiscale domein.


* Foto's ter illustratie, zie algemene voorwaarden.