De gerenoveerde paarden van Costantino Nivola keren terug

In de jaren 1950 creëerde de Italiaanse beeldhouwer Costantino Nivola een opvallende reeks speelsculpturen voor kinderen, bestaande uit vijf betonnen paarden, die geplaatst werden bij de East River Houses, een complex van de New York City Housing Authority (NYCHA) in Manhattan. Deze kunstwerken, bedoeld om door kinderen beklommen en bewonderd te worden, stonden symbool voor de integratie van kunst in het dagelijks leven en de gemeenschapsruimtes. Echter, door de jaren heen raakten de sculpturen in verval, wat leidde tot veiligheidsproblemen en uiteindelijk tot hun verwijdering in 2004.

De paardensculpturen hebben een interessante geschiedenis. Nivola, die bevriend was met bekende kunstenaars als Le Corbusier en Jackson Pollock, was een pionier in het vervaardigen van publieke kunstwerken die zowel functioneel als esthetisch waren. Zijn werken weerspiegelden de principes van het modernisme en waren revolutionair in de wijze waarop ze publieke ruimtes verrijkten. De paarden van Nivola waren niet gewoon decoratieve elementen; ze dienden daadwerkelijk als speeltoestellen, waarmee kinderen interactie konden hebben in hun eigen woonomgeving.

De beslissing om de paarden te restaureren werd met veel enthousiasme ontvangen. Het restauratieproces is een samenwerking tussen NYCHA, de New York City Parks Department's Citywide Monuments Conservation Program, en het Olmsted Center for Landscape Preservation. De restauratie geeft niet alleen nieuw leven aan de kunstwerken zelf, maar symboliseert ook een vernieuwing van gemeenschappelijke ruimtes en een herwaardering van historisch waardevolle publieke kunst.

Om de paardensculpturen in hun oude glorie te herstellen, werd er gebruikgemaakt van historisch onderzoek, deskundige ambachtslieden en geavanceerde conservatietechnieken. De focus lag op het behouden van de oorspronkelijke intenties van Nivola, terwijl de veiligheid en duurzaamheid van de structuren gewaarborgd werden. De gerestaureerde paarden zullen uiteindelijk hun plaats weer innemen in een nieuw ontworpen landschap, waardoor de band tussen de inwoners en hun leefomgeving versterkt wordt.

Het project heeft tevens een educatief element. Het biedt de kans om de lokale gemeenschap, inclusief de jongere generaties, meer te leren over de geschiedenis en het belang van de kunstwerken. Dit draagt bij aan de culturele verrijking van de wijk en versterkt het gevoel van verbondenheid en trots onder de bewoners. De terugkeer van de paarden dient als een tastbare herinnering aan de waarde van openbare kunst en het potentieel om gemeenschappen samen te brengen.

Met de vervallen staat van de kostbare paardensculpturen van Costantino Nivola uit de jaren '50, drong de noodzaak voor restauratie zich op. Eens geliefde speeltoestellen voor kinderen in de East River Houses, waren ze na verloop van tijd blootgesteld aan elementaire schade, wat leidde tot veiligheidszorgen. Na hun verwijdering in 2004 liet de afwezigheid van deze iconische kunstwerken een leegte achter in de gemeenschap.

Nivola, een Italiaanse kunstenaar en kunstinnovator, had een speciale visie voor zijn werk. Hij geloofde sterk in het vermengen van kunst met het dagelijkse leven, met name in gemeenschappelijke ruimtes waar mensen samenkwamen. Zijn paardensculpturen waren hiervan een perfect voorbeeld; ze waren niet enkel om naar te kijken, maar nodigden juist uit tot interactie. Door op en rond de paarden te spelen, kregen de kinderen een persoonlijke band met de kunstwerken, wat bijdroeg aan een levendige, creatieve gemeenschap.

De restauratie van de paardensculpturen is een signaal van het respect voor en de waarde die gehecht wordt aan publieke kunst. In een tijd waarin dergelijke initiatieven vaak worden vergeten of genegeerd, benadrukt dit project het blijvende belang ervan. Het is ook een erkenning van het erfgoed van Nivola, wiens werk de tand des tijds heeft doorstaan en nog steeds relevant en inspirerend is voor hedendaagse gemeenschappen.

De zorgvuldige restauratie, uitgevoerd door experts op het gebied van monumentenzorg en-conservatie, belichaamt een samenspel tussen kunstgeschiedenis en moderne technologie. Deze benadering garandeert dat de originele artistieke visie bewaard blijft, terwijl er tevens wordt gezorgd dat de sculpturen weer veilig zijn voor gebruik. De keuze om de kunstwerken terug te brengen naar hun oorspronkelijke locatie, verankert ze weer stevig in het hart van de gemeenschap.

Een extra laag van deze restauratie is de onderwijswaarde. Het project biedt een uitgelezen kans voor de lokale bewoners, vooral kinderen, om in contact te komen met hun culturele geschiedenis. Educatieve programma's en informatieborden zullen het verhaal van Nivola en zijn kunstwerken vertellen, waarmee ze zowel een bron van leer als van plezier worden. Op deze manier legt de terugplaatsing van de paarden de fundering voor nieuwe generaties om het belang van kunst in de publieke ruimte te waarderen en te ervaren.

De gerenoveerde paardensculpturen hebben het potentieel om de East River Houses opnieuw te transformeren tot een broedplaats van creativiteit en gemeenschapszin. Ze dienen als herinnering aan de kracht van publieke kunst om mensen samen te brengen, de sociale omgeving te verbeteren en een gevoel van collectieve identiteit te scheppen. Met hun terugkeer krijgt een historisch stukje New York weer een plek in de harten van de inwoners en wordt een brug geslagen tussen het verleden en het heden.

Nu de renovatie van de historische paardensculpturen voltooid is, kunnen bewoners en bezoekers van de East River Houses in Manhattan zich opnieuw verbinden met een stukje kunstgeschiedenis. Als jonge Italiaanse immigrant gebruikte Costantino Nivola zijn talent en visie om de gemeenschappelijke ruimten van de New Yorkse wooncomplexen te verrijken. Zijn werken waren niet alleen bedoeld om de esthetiek te verbeteren, maar ook om een functionele rol te spelen in het dagelijks leven van de bewoners – in dit geval als speelobject voor kinderen.

Nivola's benadering was vernieuwend voor zijn tijd; hij integreerde kunst in de openbare ruimte op een manier die interactie en betrokkenheid stimuleerde. Het was een fysieke manifestatie van het modernistische ideaal dat kunst toegankelijk en relevant moest zijn voor iedereen, ongeacht hun sociale status of achtergrond. De paardensculpturen die Nivola ontwierp waren daarom meer dan alleen kunstwerken; ze waren essentiële componenten van de gemeenschapsruimte die bijdroegen aan zowel de fysieke als sociale architectuur van de wijk.

Na de verwijdering van de sculpturen in 2004 als gevolg van hun verslechterde staat, ontstond er een gemis binnen de gemeenschap. Het was een verlies van een speelse toevlucht en artistieke expressie die uniek was voor hun omgeving. De recente inspanningen om de paarden te restaureren en terug te brengen getuigen van een heropleving van waardering voor Nivola's werk en een erkenning van de significante rol die kunst speelt in het verlevendigen van publieke ruimtes.

De restauratieprocedure was een minutieuze taak die vereiste dat elk aspect van de sculpturen werd bekeken en hersteld met behoud van hun historische en artistieke integriteit. Dankzij de samenwerking tussen diverse organisaties en specialisten in het veld van kunstbehoud, konden de paarden opnieuw worden gevormd naar hun originele staat, met aandacht voor zowel hun uiterlijk als hun duurzaamheid voor toekomstig gebruik.

De gerestaureerde paardensculpturen staan nu symbool voor de verbintenis van een gemeenschap met haar culturele erfenis. Ze zijn een bron van trots en vreugde geworden voor de bewoners, een fysieke representatie van de waarde die toegekend kan worden aan ruimtes die ontworpen zijn voor het plezier en welzijn van zijn inwoners. De terugkeer van de paarden markeert een triomfantelijke herintroductie van Nivola's visie op de interactie tussen kunst, spel en gemeenschap, en een hernieuwd begrip voor het belang van deze factoren in de hedendaagse stadsplanning.

De impact van dit restauratieproject strekt verder dan de grenzen van de East River Houses. Het dient als een model voor andere gemeenschappen om na te denken over hoe zij hun eigen publieke kunst kunnen herwaarderen en benutten als middel voor sociale verbetering. In een wereld waar stedelijke ruimtes steeds meer onder druk staan, biedt de succesvolle terugkeer van de Nivola-paarden hoop en inspiratie. Het herinnert ons eraan dat met zorg en aandacht voor onze culturele schatten en gemeenschapsruimtes, we omgevingen kunnen scheppen die rijk zijn aan geschiedenis, schoonheid en gezamenlijke ervaringen.


* Foto's ter illustratie, zie algemene voorwaarden.

Ontdek de Schoonheid en Inspiratie bij Art Center Horus In de kijker

Art Center Horus, onder de bezielende leiding van Niña Van den Bosch en haar toegewijde team, heeft zich ontwikkeld tot een vooraanstaande galerij...