Chris Chen over het belang van diversiteit en inclusie

Diversiteit en inclusiviteit (D&I) zijn onmisbare aspecten in de moderne bedrijfswereld geworden. Ze zijn essentieel voor het creëren van een omgeving waarin elke medewerker zich gewaardeerd voelt en de mogelijkheid heeft om naar eigen vermogen bij te dragen aan het succes van de organisatie. Bij Wells Fargo begrijpen ze dit heel goed, en niemand belichaamt deze overtuiging beter dan Chris Chen, de Aziatische segmentleider in het Diversiteit en Inclusie Segment Strategie-team van de bank.

Chris, van Chinese afkomst, is gepassioneerd over het bevorderen van D&I binnen Wells Fargo. Zijn betrokkenheid bij deze kwesties is niet alleen professioneel maar ook persoonlijk. Als iemand die zelf de uitdagingen van culturele integratie en acceptatie heeft ervaren, heeft hij een diepgaand inzicht in de noodzaak van een inclusieve werkomgeving.

De inspanningen van Chris en zijn team richten zich op vier hoofdgebieden: talentacquisitie, personeelsbehoud, leiderschapsontwikkeling en cultuurverrijking. Hij benadrukt dat het belangrijk is om te erkennen dat talent overal te vinden is en dat bedrijven actief moeten streven naar het aantrekken van werknemers uit diverse achtergronden.

Talentacquisitie is meer dan het simpelweg vullen van posities met mensen uit verschillende etnische groepen of geslachten. Het gaat om het creëren van een talentpijplijn die diversiteit in de breedste zin van het woord bevordert, waaronder gender, seksuele geaardheid, leeftijd, fysieke capaciteiten en meer. Chris en zijn team hebben programma'sontwikkeld die specifiek ontworpen zijn om diverse talenten te identificeren en hen te stimuleren om carrière te maken binnen Wells Fargo.

Maar het vinden van talent is slechts één deel van de vergelijking. Hoe een bedrijf dit talent vervolgens behoudt, is even belangrijk. Personeelsbehoud gaat over het scheppen van omstandigheden waarin alle medewerkers zich ondersteund voelen en gelijke kansen krijgen om te groeien. Chris legt uit dat het noodzakelijk is om een werksfeer te cultiveren waarin individuen het gevoel hebben dat ze kunnen floreren zonder hun identiteit te verliezen.

Wanneer het gaat om leiderschapsontwikkeling, streeft Wells Fargo ernaar om een kader van diverse leiders op te bouwen. Dit betekent niet alleen het promoten van mensen uit verschillende demografische groepen, maar ook het toerusten van hen met de instrumenten en vaardigheden die nodig zijn om inclusieve teams te leiden. Chris is van mening dat ware leiderschap het vermogen vereist om de diverse stemmen binnen een organisatie te herkennen en te versterken.

De cultuur van een bedrijf vormt de basis van de dagelijkse ervaring van de werknemers, en bij Wells Fargo wordt er veel werk verzet om een cultuur te creëren die D&I viert. Cultuurverrijking houdt in dat diversiteit niet alleen getolereerd wordt, maar dat deze ook wordt gezien als een bron van kracht en innovatie. Chris ziet dit als een constante reis, eerder dan een eindbestemming, en zijn team werkt continu aan het versterken van deze bedrijfscultuur.

Een bijzonder project waar Chris trots op is, is de samenwerking van Wells Fargo met Ascend, een organisatie die zich inzet voor het bevorderen van Pan-Aziatisch talent in het bedrijfsleven. Deze samenwerking heeft geleid tot de ontwikkeling van innovatieve strategieën om de zichtbaarheid en vertegenwoordiging van Aziatische Amerikanen in leidinggevende posities te vergroten.

In de context van zijn werk wijst Chris ook op de impact van externe factoren, zoals de COVID-19-pandemie en maatschappelijke gebeurtenissen, die de nadruk leggen op de relevantie van D&I-initiatieven. Tijdens deze uitdagende tijden is het voor bedrijven nog belangrijker geworden om solidariteit te tonen en ongelijkheid actief te bestrijden.

Voor Chris is de sleutel tot succes op het gebied van D&I het besef dat het een continue proces van leren en aanpassen is. Het is geen taak met een duidelijk einde, maar een essentieel onderdeel van het bedrijfsmodel dat voortdurend moet evolueren om gelijke tred te houden met de dynamische wereldwijde beroepsbevolking.

Chris Chen'swerk bij Wells Fargo en zijn persoonlijke missie benadrukken het belang van een toegewijde benadering van diversiteit en inclusiviteit. Door zijn leiderschap en de initiatieven van zijn team worden de fundamenten gelegd voor een meer inclusieve en dynamische toekomst, niet alleen binnen Wells Fargo, maar in de hele bedrijfswereld.

Het streven naar diversiteit en inclusie is echter niet alleen beperkt tot het interne personeelsbeleid. Bedrijven worden steeds vaker beoordeeld op hun vermogen om een positieve invloed uit te oefenen op de bredere samenleving. Dit betekent dat de impact van D&I-initiatieven verder reikt dan het kantoor en bijdraagt aan sociale verandering.

Chris Chen is zich bewust van de grotere sociale verantwoordelijkheid die bedrijven hebben en zoekt naar manieren waarop Wells Fargo een stem kan zijn voor verandering. Hij gelooft dat bedrijven, door samen te werken met gemeenschappen en non-profitorganisaties, een krachtige rol kunnen spelen bij het bevorderen van diversiteit en gelijkheid buiten hun eigen muren.

Een voorbeeld hiervan is hoe Wells Fargo zich engageert in gemeenschapsinitiatieven die onderwijs en economische empowerment voor ondervertegenwoordigde groepen bevorderen. Door te investeren in onderwijsprogramma'sen samenwerkingen aan te gaan met organisaties die de arbeidskansen voor minderheden verbeteren, laat Wells Fargo zien dat het hun ernst is om echte verandering te bewerkstelligen.

Het is ook belangrijk voor bedrijven om interne D&I-inspanningen weer te spiegelen in hun externe marketing- en communicatiestrategieën. Een bedrijf dat diversiteit en inclusie promoot, moet een consistente boodschap uitdragen in alle aspecten van zijn operaties. Dit omvat advertising, branding en klantinteracties, waarbij een inclusieve benadering niet alleen moreel juist is, maar ook commercieel voordelig kan zijn door het bereiken van een breder publiek.

Een ander cruciaal aspect van D&I is de toeleveringsketen. Door het gebruik van leveranciers uit diverse achtergronden aan te moedigen en te ondersteunen, versterken bedrijven niet alleen de lokale economieën, maar creëren ze ook een meer robuuste en veerkrachtige toeleveringsketen. Chris Chen is voorstander van het diversifiëren van de toeleveringsketen als een strategisch voordeel en een uiting van het engagement van Wells Fargo voor diversiteit en inclusie.

Op het gebied van productontwikkeling en -aanbod kan aandacht voor D&I zorgen voor innovatievere en meer inclusieve producten en diensten. Door te luisteren naar de behoeften en ervaringen van een divers klantenbestand, kunnen bedrijven hun aanbod verfijnen om beter te voldoen aan de verwachtingen van alle consumenten.

Chris Chen'svisie op diversiteit en inclusie is holistisch en doordringend. Zijn werk herinnert ons eraan dat D&I geen geïsoleerde afdeling of project is, maar een integraal onderdeel van de bedrijfsstrategie dat vereist dat elke werknemer eraan bijdraagt.

Om deze visie te realiseren, benadrukt Chris het belang van continue training en bewustmaking van werknemers over D&I-kwesties. Door opleiding en dialoog te bevorderen, kunnen misverstanden en vooroordelen worden aangepakt, wat resulteert in een meer verenigd en productief personeelsbestand.

Bovendien stelt het monitoren en rapporteren van D&I-doelstellingen en prestaties bedrijven in staat om hun vooruitgang te meten en verantwoording af te leggen aan stakeholders. Voor Chris is transparantie essentieel om geloofwaardigheid op te bouwen bij werknemers, klanten en de gemeenschap.

Chris Chen'stoewijding aan diversiteit en inclusie bij Wells Fargo is een inspirerend voorbeeld van hoe leiderschap een positieve kracht kan zijn voor verandering. Terwijl hij blijft werken aan het verbeteren van de bedrijfscultuur, blijft hij ook de industrie uitdagen om hogere D&I-normen na te streven. Zijn werk getuigt van een toekomst waarin bedrijven niet alleen worden beoordeeld op hun winstgevendheid, maar ook op hun vermogen om bij te dragen aan een rechtvaardigere en inclusievere wereld.


* Foto's ter illustratie, zie algemene voorwaarden.

Vanessa Kirby is de nieuwe Cartier Panthère In de kijker

Het prestigieuze Huis van Cartier heeft al decennialang een onmiskenbaar symbool in zijn collectie: de panter. Al sinds 1948, toen Louis Cartier zi...