Nina Hoas van LGT over filantropen van de toekomst

In een wereld waar de ongelijkheid steeds verder toeneemt en de behoefte aan duurzame oplossingen voor mondiale problemen groeit, wordt filantropie meer dan ooit gezien als een cruciale kracht voor positieve verandering. Deze oude traditie van vrijgevigheid evolueert voortdurend, mede onder invloed van de volgende generatie filantropen. Nina Hoas, die werkzaam is bij LGT, een familiebedrijf van de prinselijke familie van Liechtenstein dat zich specialiseert in vermogensbeheer en impact investing, verschuift de focus naar deze jongere generatie. Zij vertelt over de manier waarop deze nieuwe golf van gulle gevers vorm geeft aan de toekomst van de filantropische sector.

De jonge filantropen van tegenwoordig, vaak millennials, benaderen hun filantropische inspanningen met een frisse kijk. Ze zijn opgegroeid in een tijdperk van digitalisering en sociale media, wat hun wereldbeeld en verwachtingen heeft gevormd. In plaats van de traditionele filantropische methoden na te volgen, streven ze ernaar om vernieuwing en ondernemerschap toe te passen op hun weldoende activiteiten. Dit uit zich in een verlangen om direct betrokken te zijn bij de projecten en organisaties die ze ondersteunen, en een voorkeur voor het gebruik van technologie om transparantie en meetbare impact te vergroten.

Hoas benadrukt hoe deze generatie niet alleen gericht is op het geven van geld, maar ook op het inzetten van hun kennis, netwerken en innovatieve ideeën om maatschappelijke problemen aan te pakken. Het is deze combinatie van middelen die de nieuwe generatie filantropen onderscheidt. Ze zijn vaak meer risicobereid en zoeken naar manieren om structurele veranderingen te bewerkstelligen, in plaats van enkel symptomen te bestrijden.

Bovendien is er een duidelijke verschuiving waarneembaar naar strategische filantropie, waarbij donaties onderdeel zijn van een grotere, doordachte strategie om een duurzame impact te realiseren. Jonge filantropen willen zien waar hun geld naartoe gaat en wat het oplevert. Ze zijn geïnteresseerd in de langetermijneffecten van hun investeringen in goede doelen en streven naar partnerschappen en samenwerkingen met andere donateurs, non-profitorganisaties en soms zelfs met overheden of commerciële bedrijven.

Het concept van impact investing, waarbij investeringen niet alleen financieel rendement moeten opleveren maar ook een positieve sociale of ecologische invloed moeten hebben, past perfect binnen de visie van de nieuwe generatie filantropen. Hoas wijst erop dat deze aanpak aantrekkelijk is omdat het mogelijk maakt om filantropie te combineren met vermogensgroei.

Voor LGT is dit een herkenbare trend, gezien het bedrijf al langere tijd de nadruk legt op duurzaam en maatschappelijk verantwoord investeren. Het feit dat LGT in handen is van een familie die een lange geschiedenis van filantropisch engagement kent, stelt hen in staat om een uniek perspectief te bieden aan zowel erfgenamen als cliënten die hun vermogen op een verantwoorde manier willen laten groeien.

Hoas haalt aan dat onderwijs een sleutelelement is in de ontwikkeling van filantropische activiteiten. Het is noodzakelijk dat jonge filantropen worden voorzien van de juiste tools, kennis en begeleiding om hun aspiraties effectief en efficiënt te realiseren. Daarom biedt LGT mentoring, educatieve programma's en platforms waar gelijkgestemden elkaar kunnen ontmoeten en ervaringen kunnen delen. Deze ondersteuning helpt de volgende generatie om niet alleen hun doelen te bereiken, maar ook om een netwerk van medefilantropen op te bouwen.

Het belang van gemeenschap en samenwerking kan niet genoeg worden benadrukt in de filosofie van jonge filantropen. De nadruk ligt op collectieve inspanningen en het samenbrengen van mensen om gemeenschappelijke doelen te bereiken. Lidmaatschap van filantropische netwerken en het deelnemen aan evenementen die door LGT worden gefaciliteerd bieden jonge gulle gevers de kans om hun krachten te bundelen en van elkaar te leren.

Toch stuit deze generatie ook op uitdagingen. Het vinden van betrouwbare informatie en het kunnen inschatten van de impact van hun bijdragen blijven aandachtspunten. Daarnaast kan het navigeren van de ingewikkelde juridische en fiscale kaders van filantropie ontmoedigend zijn. LGT speelt hierop in door begeleiding en advies te verschaffen die specifiek op deze behoeften zijn afgestemd.

Nina Hoas erkent in haar gesprek de dynamiek en het potentieel van jonge filantropen. Hun drive om verandering te weeg te brengen is een bron van inspiratie en innovatie binnen de sector. Door de combinatie van hun ambitie, creativiteit en het gebruik van moderne technologieën staan zij aan de vooravond van een nieuw tijdperk in filantropie. Hoas is van mening dat met de juiste ondersteuning en middelen de volgende generatie filantropen een blijvende impact zal hebben op de wereld.

Naarmate filantropie blijft evolueren, wordt duidelijk dat de toekomst ervan deels vormgegeven zal worden door millennials en daarna door Generatie Z. Als specialist in vermogensbeheer erkent en begeleidt LGT deze transformatie. Met diepe wortels in maatschappelijke betrokkenheid en een blik gericht op toekomstige innovaties, bevindt LGT zich in een sterke positie om de volgende generatie filantropen bij te staan in het verwezenlijken van hun humanitaire doelstellingen.

Met het oog op de toekomst, waarin de principes van duurzaamheid en gemeenschapszin steeds meer centraal staan, is het essentieel dat de acties van filantropen blijven resoneren met de behoeften van onze wereld. De jonge generatie filantropen lijkt klaar om deze uitdaging aan te gaan, gewapend met een vernieuwde visie op hoe welvaart kan worden ingezet voor het welzijn van allen.

Om onze discussie over de rol van jonge filantropen en hun impact op de samenleving verder uit te diepen, zullen we kijken naar verschillende aspecten die bijdragen aan hun groeiende invloed en hoe dit zich in de praktijk manifesteert.

Allereerst is het belangrijk om de context te begrijpen waarin deze nieuwe golf van filantropie zich bevindt. Er is een toenemende druk op individuen en bedrijven om verantwoordelijkheid te nemen voor sociale en milieuprestaties. Dit komt tot uiting in de groeiende populariteit van sociaal verantwoordelijke beleggingen (SRI) en milieu, sociale en governance (ESG)-criteria, die een raamwerk bieden voor beoordeling van de duurzaamheid en ethische impact van een investering. Jonge filantropen zijn vaak aanjagers van deze beweging, omdat ze geneigd zijn om beleggingsbeslissingen te koppelen aan hun persoonlijke waarden en de algemene gezondheid van de planeet.

Een ander belangrijk element is de manier waarop technologie wordt ingezet om filantropische doelen te bereiken. Millennials, en in toenemende mate ook Gen Z, maken gebruik van digitale platforms om bewustwording te creëren, fondsen te werven en samen te werken met gelijkgestemden over de hele wereld. Crowdfunding en peer-to-peer fundraisers zijn populaire manieren om geld in te zamelen voor goede doelen, en de transparantie en toegankelijkheid die digitale media bieden, stimuleren de betrokkenheid en verantwoordelijkheid.

Innovatie in filantropie gaat ook hand in hand met de verschuiving in waarden. Waar oudere generaties wellicht meer gericht waren op het nalaten van een financiële erfenis, zijn vele jonge filantropen zich bewust van hun potentieel om nu al veranderingen teweeg te brengen. Zij zijn niet geïnteresseerd in het simpelweg schrijven van cheques aan willekeurige goede doelen; zij willen betrokken zijn bij het proces, werken met organisaties die aansluiten bij hun passies en vaak kiezen zij voor thema's zoals klimaatverandering, sociale rechtvaardigheid en onderwijs.

Deze ontwikkeling van actieve betrokkenheid heeft geleid tot de oprichting van nieuwe soorten filantropische organisaties, zoals venture philanthropy funds. Deze fondsen combineren de logica van venture capital met filantropische doelen, en streven naar het creëren van zowel sociale impact als duurzame, schaalbare oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een reeks financieringsinstrumenten, van subsidies tot eigen vermogen, en worden vaak intensieve managementondersteuning en prestatiegebonden financiering geboden.

Toch staan jonge filantropen voor uitdagingen bij het realiseren van hun visie. Naast de eerder genoemde behoefte aan betrouwbare informatie en juridische kennis, is er ook de kwestie van meetbaarheid van de impact. Het is een complex probleem om de daadwerkelijke effecten van filantropische initiatieven vast te stellen, en jonge donateurs eisen steeds vaker robuuste evaluatiemethoden en rapportagestructuren. Het vinden van passende impactmetingen die zowel de korte- als de langetermijneffecten van hun investeringen in kaart brengen, is een belangrijk onderdeel van hun inzet voor verbetering.

Impactmetingen gaan vaak hand in hand met verhalenvertellen. Jonge filantropen waarderen storytelling als een instrument om de boodschap over hun oorzaak te verspreiden en om anderen te inspireren om actie te ondernemen. Ze gebruiken hun platform om successen te delen en aandacht te vragen voor onderbelichte problemen. In een tijdperk waarin content koning is, wordt het vermogen om krachtige verhalen te vertellen die zowel emotioneel als informatief zijn, steeds belangrijker voor het aanwakkeren van een beweging en het mobiliseren van steun.

Het belang van mentorship en netwerken in de filantropische wereld kan niet onderschat worden. Jonge filantropen profiteren van de begeleiding van ervaren mentoren die hen kunnen helpen bij het navigeren door de complexiteit van de sector en bij het ontwikkelen van effectieve strategieën. De mogelijkheid om te leren van en samen te werken met personen die hun eigen filantropische reis al hebben doorgemaakt, is van onschatbare waarde.

Om deze redenen zijn initiatieven zoals de educatieve programma's en netwerkevenementen van LGT van cruciaal belang. Deze initiatieven bieden jonge filantropen een platform om kennis en ervaringen uit te wisselen, strategieën te bespreken en te leren van experts op het gebied van duurzaam beleggen, sociale ondernemingen en andere relevante onderwerpen.

Tot slot is het duidelijk dat de nieuwe generatie filantropen niet alleen verandering wil zien, maar ook actief bijdraagt aan de vormgeving van deze verandering. Hun unieke benadering van filantropie, die een combinatie is van passie, pragmatisme en de bereidheid om te innoveren, zou wel eens de sleutel kunnen zijn tot het oplossen van enkele van de meest urgente problemen van onze tijd.

Met de groeiende trend van impact investing en een duidelijke voorkeur voor actieve betrokkenheid, zullen deze jonge changemakers ongetwijfeld een onuitwisbare stempel drukken op zowel de filantropische wereld als de bredere samenleving. De toekomst van filantropie ziet er dynamisch en beloftevol uit, met jonge leiders en denkers aan het roer die bereid zijn om bestaande conventies uit te dagen en nieuwe wegen te bewandelen om positieve impact te creëren.


* Foto's ter illustratie, zie algemene voorwaarden.