Familiebedrijven en Private Equity - is het feest voorbij?

Familiebedrijven, ook bekend als Family Offices, hebben lange tijd een stabiele stroom geld gestoken in private equity, op zoek naar hogere rendementen dan traditionele beleggingen zoals aandelen en obligaties. Deze instellingen, vaak gesticht door welvarende families om hun vermogen te beheren, hebben zich jaar na jaar bewezen als belangrijke spelers in de financiële wereld door hun substantiële bijdragen aan private equity-fondsen.

De aantrekkingskracht van private equity voor familiebedrijven ligt in de potentieel hoge rendementen die deze investeringen kunnen opleveren. Door te investeren in niet-beursgenoteerde bedrijven, hopen Family Offices aanzienlijke waardestijgingen te realiseren zodra deze ondernemingen groeien of via een beursgang of verkoop worden geliquideerd. Naast financieel gewin zoeken sommige familiebedrijven ook naar kansen om een actieve rol te spelen in het management van de bedrijven waarin zij investeren, wat kan resulteren in een directe invloed op het succes van hun investeringen.

In de loop der jaren is er een toename geweest van het aantal family offices, mede door de stijgende hoeveelheid vermogende individuen wereldwijd. Met deze groei kwam een grotere diversificatie van de portefeuilles van familiebedrijven, waarbij velen hun activa uitbreidden buiten traditionele beleggingen en meer richting alternatieve investeringen zoals private equity.

Historisch gezien hebben familiebedrijven een langetermijnperspectief en zijn bereid geduldig te zijn met hun investeringen, iets wat goed aansluit bij de aard van private equity. Dit heeft geleid tot wederzijdse voordelen, waarbij private equity-firma'sprofiteren van het geduldige kapitaal dat familiebedrijven ter beschikking stellen, en family offices genieten van de hogere rendementen die deze langetermijninvesteringen doorgaans bieden.

Echter, er zijn veranderingen aan de horizon die suggereren dat de eens zo vruchtbare relatie tussen familiebedrijven en private equity onder druk staat. Meer recent zijn er twijfels ontstaan over de duurzaamheid van de privaat-equitysector, die wordt geconfronteerd met uitdagingen zoals overwaardering van activa, hoge schuldniveaus en strengere regelgeving. Deze factoren, samen met een reeks economische onzekerheden, zoals handelsconflicten en geopolitieke spanningen, hebben geleid tot een onzeker klimaat waarin sommige familiebedrijven heroverwegen hoe ze hun geld beleggen.

Vooral de hoge prijs die momenteel voor veel bedrijven wordt betaald, baart zorgen. Het kan leiden tot lagere rendementen en potentiële verliezen waar familiebedrijven normaal gesproken niet mee te maken krijgen bij hun beleggingen. Zulke omstandigheden dwingen familiebedrijven om hun strategieën te herzien en mogelijk alternatieven te zoeken buiten de privaat-equitysector.

De terugtrekking van sommige familiebedrijven uit private equity zou significante gevolgen kunnen hebben voor de sector. Aangezien family offices een aanzienlijk deel van het langetermijnkapitaal verstrekken, zou hun afnemende interesse een klap kunnen betekenen voor de beschikbaarheid van fondsen, vooral voor nieuwere en kleinere private equity-firma'sdie sterk afhankelijk zijn van dit soort investeerders.

De situatie wordt nog complexer door de opkomst van directe investeringen, waarbij familiebedrijven kiezen voor rechtstreekse belangen in bedrijven in plaats van te investeren via een private equity-fonds. Deze strategie kan mogelijk meer controle en hogere rendementen opleveren, maar vereist ook een grotere expertise en meer mankracht om deze directe investeringen effectief te beheren.

Hoewel de toekomst van de relatie tussen familiebedrijven en private equity onzeker is, blijft het een feit dat beide partijen van elkaar afhankelijk zijn. Private equity zal moeten blijven innoveren en waarde creëren om aantrekkelijk te blijven voor familiebedrijven, terwijl familiebedrijven flexibel en strategisch moeten zijn in de keuze van hun investeringen.

De vraag of het 'feest' van de bloeiende samenwerking tussen familiebedrijven en private equity ten einde komt, blijft vooralsnog open. Wat wel duidelijk is, is dat de dynamiek aan het veranderen is en dat beide partijen zich moeten aanpassen aan een veranderende wereld waarin de regels van het spel zich blijven ontwikkelen.

Naarmate de relatie tussen familiebedrijven en private equity transformeert, ontstaan er nieuwe uitdagingen en kansen voor investeerders. Enerzijds worden familiebedrijven steeds verfijnder in hun benadering van investeren, waardoor ze selectiever en strategischer omgaan met private equity. Anderzijds stuwt de behoefte aan personalisatie binnen de investeringsstrategieën van familiebedrijven hen naar meer maatwerk en co-investeringsmogelijkheden.

Tegelijkertijd zien we een groei in het bewustzijn van maatschappelijk verantwoord investeren, ofwel Environmental, Social, and Governance (ESG)-criteria, die een steeds belangrijkere rol spelen in de besluitvorming van investeerders. Familiebedrijven zijn vaak diep geworteld in hun gemeenschappen en leggen een sterke nadruk op de impact die hun investeringen hebben op de samenleving en het milieu. Dit leidt tot een voorkeur voor investeringen die niet alleen financieel gewin brengen, maar ook bijdragen aan een positieve verandering.

Daarnaast voelen private equity-bedrijven de druk om transparanter te zijn en een beter rendement te bieden om concurrerend te blijven voor familiebedrijven. Dit resulteert in een verschuiving van de voorwaarden van fondsaanbiedingen, met meer focus op de belangen van de investeerders in plaats van alleen de fondsmanagers.

De toenemende belangstelling voor technologie-investeringen is een ander gebied waar familiebedrijven hun invloed laten gelden. Gezien de potentiële disruptieve kracht en groeimogelijkheden van technologiebedrijven, tonen familiebedrijven een groeiende voorkeur voor investeringen in dit segment, vaak via directe investeringen of gespecialiseerde technologiefondsen.

Ook is de rol van erfgenamen binnen familiebedrijven aan het verschuiven. Terwijl de volgende generatie van welvarende families de verantwoordelijkheid overneemt, brengen zij vaak nieuwe ideeën en perspectieven met zich mee, inclusief een frisse blik op investeringen. Hun vaak meer progressieve houding ten opzichte van technologische innovaties en duurzaamheid kan de investeringsstrategie van familiebedrijven ingrijpend veranderen.

Deze jongere generatie is ook meer geneigd om te investeren in opkomende markten, waar grotere risico'sgepaard kunnen gaan met potentieel hogere rendementen. Hun bereidheid om nieuwe horizonten te verkennen, kan leiden tot een verschuiving van de geografische spreiding van familiebedrijfsinvesteringen, met meer aandacht voor groeimarkten in Azië, Afrika en Latijns-Amerika.

Het concept van 'impact investing', waarbij investeringen worden gedaan met de intentie om naast financieel rendement ook positieve, meetbare sociale en milieueffecten te genereren, krijgt eveneens meer aandacht. Dit is in lijn met de opvattingen van veel familiebedrijven die hun rijkdom willen gebruiken om een positieve impact te hebben op de wereld.

Samenvattend, terwijl de private equity-sector strategieën aanpast om relevant te blijven voor familiebedrijven, overwegen familiebedrijven op hun beurt hun beleggingsbenadering te herzien om zich aan te passen aan de veranderende marktomstandigheden. De voortdurende evolutie van deze relatie benadrukt de noodzaak voor beide partijen om proactief, responsief en innovatief te blijven in een wereld die steeds sneller verandert. Het resultaat zou een meer divers, duurzaam en impactvol investeringslandschap kunnen zijn dat gunstig is voor alle belanghebbenden.


* Foto's ter illustratie, zie algemene voorwaarden.